Kitchen
 • Dining
 • Health & Beauty
 • Home
 • Stationery
 • Fumakira Mosquito Coil Plate

  Shiyō-jō no chūi ● kono senkō sara wa `fumakirā katorisenkō hon neri' regyurāsaizu-yōdesu. ● Senk... See more

  In Stock, Ready to Ship

  Shiyō-jō no chūi ● kono senkō sara wa `fumakirā katorisenkō hon neri' regyurāsaizu-yōdesu. ● Senkō sara o koshi nado ni burasagete shiyō suru baai, suhada ni chokusetsu ataranai yō ni shite kudasai. Teion yakedo ni naru o sore ga arimasu. ● Shōni ya petto ni furenai tokoro de shiyō shite kudasai. Yakedo no o sore ga arimasu. ● Moe yasui mono no chikakude wa shiyō shinaide kudasai. Hozon hōhō shōni no te no todokanai tokoro ni hokan shite kudasai. Shiyō hōhō ■ agebuta o hantokeimawari ni mawashite akete kudasai. ■ Tenka shita katorisenkō o ukezara no netto no chūō ni oite kudasai. ※ Netto wa funen-sei no garasu sen'idesu. (Asubesutode wa arimasen. ) ■ Agebuta o shite tokei mawari ni mawashite, shikkari to shimete kudasai. Show more 309 / 5000 Translation results Precautions ● This incense stick is for regular size "Fumakiller Mosquito Repellent Incense Stick". ● When using the incense stick hanging from your waist, do not touch it directly with your bare skin. There is a risk of low temperature burns. ● Do not touch children or pets. There is a risk of burns. ● Do not use near flammable materials. How to Save Please keep out of reach of children. How to use ■ Turn the top lid counterclockwise to open it. ■ Place the ignited mosquito trap incense stick in the center of the saucer net. * The net is nonflammable glass fiber. (Not asbestos.) ■ Put the top lid on and turn it clockwise to close it tightly.