Kitchen
 • Dining
 • Health & Beauty
 • Home
 • Stationery
 • Fumakira Mosquito Coil Plate

  Shiyō-jō no chūi ● kono senkō sara wa `fumakirā katorisenkō hon neri' regyurāsaizu-yōdesu. ● Senkō sara o koshi nado ni burasagete shiyō suru baai, suhada ni chokusetsu ataranai yō ni shite kudasai... see more

  In Stock

  Shiyō-jō no chūi ● kono senkō sara wa `fumakirā katorisenkō hon neri' regyurāsaizu-yōdesu. ● Senkō sara o koshi nado ni burasagete shiyō suru baai, suhada ni chokusetsu ataranai yō ni shite kudasai. Teion yakedo ni naru o sore ga arimasu. ● Shōni ya petto ni furenai tokoro de shiyō shite kudasai. Yakedo no o sore ga arimasu. ● Moe yasui mono no chikakude wa shiyō shinaide kudasai. Hozon hōhō shōni no te no todokanai tokoro ni hokan shite kudasai. Shiyō hōhō ■ agebuta o hantokeimawari ni mawashite akete kudasai. ■ Tenka shita katorisenkō o ukezara no netto no chūō ni oite kudasai. ※ Netto wa funen-sei no garasu sen'idesu. (Asubesutode wa arimasen. ) ■ Agebuta o shite tokei mawari ni mawashite, shikkari to shimete kudasai. Show more 309 / 5000 Translation results Precautions ● This incense stick is for regular size "Fumakiller Mosquito Repellent Incense Stick". ● When using the incense stick hanging from your waist, do not touch it directly with your bare skin. There is a risk of low temperature burns. ● Do not touch children or pets. There is a risk of burns. ● Do not use near flammable materials. How to Save Please keep out of reach of children. How to use ■ Turn the top lid counterclockwise to open it. ■ Place the ignited mosquito trap incense stick in the center of the saucer net. * The net is nonflammable glass fiber. (Not asbestos.) ■ Put the top lid on and turn it clockwise to close it tightly.

  We use Australia Post for most of our deliveries.

  Expected delivery times after dispatch from Melbourne.
  Standard Delivery:
  4-8 business days depending on destination.
  Express: 1-4 business days depending on destination.

  More information