Shimoyama Diatomaceous Spoon Small

Material - Diatomite (Asbestos Free)